Termeni și Condiții


Bine ai venit pe iBox.ro – un marketplace destinat derulării de programe de content marketing – o rețea de colaborare între advertiseri, publisheri, influenceri și content writeri.

Pentru a putea utiliza Platforma, trebuie să fii de acord cu întreg conținutul acestui document, care constituie un contract obligatoriu și opozabil între Utilizatorii noștri (Tu) și Noi (iBox) și care reglementează toate relațiile dintre aceștia. Întrucât periodic vom actualiza acest document, în cazul în care ai un cont iBox, te vom informa prin email, de fiecare dată când vom face acest lucru.

Te rugăm să citești acesti termeni cu atenție înainte de a îți crea un cont și de a folosi Platforma noastră.

Suntem foarte atenți la respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, precum și cu privire la respectarea acestui contract sub toate aspectele sale.

Principiile noastre:

1. iBox.ro NU este o agenție seo sau de marketing sau rețea de publicitate. Vă aducem împreună și vă oferim mijloacele tehnice pentru a lucra împreună, dar nu garantăm vânzări imediate; vom face toate eforturile pentru a atrage colaboratori mai buni și mai motivați să obținem mai multe vânzări împreună.

2. Noi credem că, atât timp cât nu este implicată reaua credință, orice problemă poate fi rezolvată prin comunicare și printr-o atitudine orientată către rezolvarea problemelor într-o manieră profesionistă.

3. Content marketingul evoluează constant: noi surse de trafic și noi forme de publicitate apar în fiecare zi, iar deciziile de cumpărare ale consumatorilor sunt influențate în tot mai multe moduri. În cazul în care un partener face ceva ce nu înțelegi, asta nu înseamnă neapărat că este ceva greșit sau că ești păcălit în vreun fel. Întotdeauna întreabă înainte de a trage orice concluzii și întotdeauna încearcă să vezi lucrurile din perspectiva partenerilor tăi.

4. Punem preț pe transparență, confidențialitate și protejarea datelor personale.

5. Cu toții ne aflăm aici pentru a învăța și pentru a realiza profit respectându-ne reciproc. Îți adresăm rugămintea să păstrezi întreaga interacțiune și corespondența la un nivel civilizat și ținând cont de diferențele culturale și de personalitate.

1. PĂRȚILE

Prezentul contract reglementează raportul juridic dintre iBox, un servici furnizat de LOGIN PROMOTION SRL, cu sediul social în Domneşti, nr. 206, Ilfov, companie înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/3371/2011, CUI: RO29490911 în calitate de proprietar, furnizor, operator al Platformei, și Utilizatorii Platformei, adică:

Publisheri / Influenceri – persoane juridice, care dețin conturi de publisher sau influencer, corespunzător înregistrate în cadrul Platformei, care acționează în calitate de profesioniști, și doresc să publice și/sau să promoveze online, articole ce urmează să fie urmărit de iBox și plătit de către Advertiseri, utilizând modelul "Cost per Acțiune"

și

Advertiseri – persoane juridice sau fizice în vârstă de peste 18 ani, care dețin sau au dreptul de a opera site-uri, bloguri sau magazine online, care au un cont de Advertiser corespunzător înregistrat în cadrul Platformei, și care acționând în calitate de profesioniști sunt interesați să beneficieze de promovarea Website-urilor și a Produselor lor de către Publisheri, prin publicarea de articole sau de către Influenceri, prin promovarea prin intermediul canalelor de social media, în schimbul plății unui Comision bazat pe modelul "Cost per Acțiune"

și

Content Writeri - persoane juridice care oferă servicii de content writing.

2. DEFINIȚII

Cu exceptia situației în care sunt definiți altfel, expres, în acest document, următorii termeni cu litere majuscule au următoarele semnificații:

Acțiune înseamnă orice Vânzare sau Tranzacție de conținut digital între advertiseri, publisheri, influenceri și/sau content writeri.

Platforma înseamnă www.ibox.ro împreună cu subdomeniile sale (dacă este cazul, ocazional) și cu aplicația software și tehnologia inclusă în acestea, care sunt deținute, folosite și gestionate de iBox.

Produse înseamnă oricare și toate serviciile deținute/furnizate de către orice Publisher, Influencer sau Content Writer, disponibile pentru a fi achiziționate de către Clienți (Advertiseri).

Pachetul de Servicii înseamnă unul dintre pachetele de servicii publicate la iBox pentru a fi selectate de către oricare și fiecare Advertiser.

Comisionul iBox înseamnă suma determinată în funcție de performanță la care iBox are dreptul pentru fiecare și toate Acțiunile finalizate.

Utilizator (Tu) înseamnă acest contract, împreună cu toate anexele sale, așa cum poate fi modificat periodic, care reglementează raporturile juridice dintre iBox și Advertiseri, pe de o parte, și Publisheri, Influenceri și Content Writeri, pe de altă parte.

Website-ul (Publisherului) înseamnă website-ul care este deținut sau în legătura cu care Publisherul are un drept de operare, care este înregistrat în Platformă cu ocazia creării contului de Publisher și pe care se desfășoară Acțiunile;

3. ÎNREGISTRAREA

Fără a aduce atingere oricăror alte cerințe din prezentul, pentru înregistrarea în Platforma și a deveni parte la acesti Termeni, orice Utilizator trebuie să se înregistreze cu un cont în Platformă ("Contul") și să furnizeze toate informațiile cerute în timpul procesului de înregistrare.

Orice Utilizator va furniza iBox numele complet, adresa de email, un număr unic de identificare (CUI), numele societății, adresa sediului social și contul bancar.

4. COLABORAREA

Toți Publisherii, Influencerii, Content Writerii și Advertiserii care operează, sunt activi și sunt valabil înregistrați în Platformă pot lucra împreună, sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul document. Detaliile Programelor pentru Advertiseri, Publisheri, Influenceri și Content Writeri sunt disponibile în cadrul Platformei, iar Utilizatorii își pot exprima intenția de a colabora cu unul sau mai mulți înscriși.

5. OBLIGAȚII / GARANȚII / DESPĂGUBIRI

Oricare și toți Utilizatorii se angajează, declară și își garantează reciproc, precum și către iBox că:

• informațiile furnizate către iBox, precum și de/către Utilizatori, reciproc, (incluzând, dar fără a se limita la cele privind identitatea, datele personale și website-uri) sunt, și vor continua să fie, în mod permanent, pe toată durata colaborării sale cu iBox și din toate punctele de vedere, exacte, complete și reflectând realitatea;

• vor păstra confidențialitatea tuturor informațiilor de afaceri;

• se vor conforma și vor respecta, în toate privințele, oricare și toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv cele referitoare la efectuarea de publicitate, publicitate nesolicitată "SPAM", așa cum este prevazut de Legea nr. 365 (r1) / 2002 privind comerțul electronic, din România, care transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2000/31 / CE;

• dețin în mod corespunzător (și vor continua sa dețină în mod permanent, pe parcursul întregii lor colaborări cu iBox), toate drepturile de proprietate și, după caz, drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, licențe, drepturi de utilizare etc.) asupra website-urilor lor, precum și pentru orice fel de informații, texte, imagini, sunete, produse și alte elemente folosite în timpul colaborării lor cu iBox, care sunt sau pot fi protejate prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, și niciun drept al unor terțe părți;

• nu vor defăima sau, în orice fel, calomnia, pe ceilalți Utilizatori sau pe iBox, în niciun fel, și se vor abține de la orice acte și/sau fapte care pot fi in contradicție, împotriva, care pot dăuna sau care, în orice mod, au un impact negativ asupra Platformei, securității, operării sau funcționalităților și/sau drepturilor și/sau intereselor iBox.

6. DREPTUL DE UTILIZARE A PLATFORMEI

Sub rezerva termenilor și condițiilor, iBox acordă Utilizatorilor, în timpul colaborării lor cu iBox în baza acestor Termeni și Condiții, un drept (și licență) neexclusiv, netransferabil, ne-sub-licențiabil și revocabil de a utiliza aplicațiile și datele puse la dispoziție prin intermediul Platformei, de către iBox. Pentru evitarea oricăror dubii, niciun fel de alte drepturi nu sunt acodate Utilizatorului, acesta din urma nefiind, în special, autorizat să:

• transfere sau să pună respectivele aplicații sau date, parțial sau în totalitate, la dispoziția unor terțe părți și nici să faciliteze accesul la acestea,

• să modifice sau să altereze în orice mod respectivele aplicații sau date, parțial sau în totalitate,

• să utilizeze respectivele aplicații sau date pentru a crea propria bază de date și/sau a unui serviciu de informații.

7. PROTECȚIA DATELOR

În calitate de proprietar și operator al Platformei, iBox se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre UE cu privire la datele cu caracter personal și protecția "drepturilor și libertăților" persoanelor ale căror informații iBox le colectează și procesează în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ("RGPD"). RGPD consolidează protecția dreptului persoanei cu privire la protecția datelor cu caracter personal, reflectând natura dreptului de protecție a datelor ca un drept fundamental pentru Uniunea Europeană și va intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Orice procesare a datelor personale va fi în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din RGPD, iar politicile interne ale iBox.ro şi ale Platformei sunt concepute astfel încât să asigure respectarea acestor principii.

Citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate. Verificați-o periodic, deoarece poate suferi modificări, revizuiri sau reformulări. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma și serviciile asociate și să nu mai furnizați către noi date cu caracter personal.

Puteți găsi Politica de Confidențialitate iBox la adresa: https://ibox.ro/politica-de-confidentialitate

8. CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorii trebuie să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și cunoștințelor de afaceri sau referitoare la companie ale celorlalte părți la acesti Termeni și Condiții, care sunt accesibile în legătură cu acești Termeni și Condiții și care au fost indicate ca fiind confidențiale sau care, în alte circumstanțe, pot fi recunoscute ca secrete de afaceri sau ale companiei, inclusiv după încetarea Termenilor și Condițiilor pentru o perioadă de doi ani după încetare. În caz de dubiu, toate informațiile trebuie să fie considerate confidențiale.

Utilizatorii confirmă că, în scopul de a permite iBox să îmbunătățească promovarea sau comercializarea serviciului furnizat prin intermediul Platformei, iBox poate realiza statistici sau rezumate referitoare la utilizarea serviciului și poate utiliza orice informații generale cu privire la Utilizatori în scopuri de marketing și publicitate, în măsura în care astfel de informații nu includ detalii competitive sensibile sau knowhow-ul Advertiserilor, Publisherilor, Influencerilor sau Content Writerilor.

9. DURATĂ ȘI ÎNCETARE

Acești Termeni și Condiții vor intra în vigoare, în ceea ce privește raportul cu orice Utilizator, la Data Semnării relevant în raport cu respectivul Utilizator, și va rămâne în vigoare până la încetare, potrivit prezentei Secțiuni.

Durata inițială a acestor Termeni și Condiții este de douăsprezece luni. Durata acestor Termeni și Condiții va fi prelungită automat cu perioade successive de câte douăsprezece luni, cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică în mod expres celeilalte, în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării Duratei Termenilor și Condițiilor, în legătură cu intenția sa de a nu prelungi durata Termeni și Condiții. Notificarea se aplică în toate cazurile, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres, altfel, în acest contract.

Indiferent de orice prevederi contrare, iBox, în mod discreționar, poate suspenda sau poate închide, în mod unilateral, Contul tău de Utilizator (și, pe cale de consecință, poate înceta unilateral acești Termeni și Condiții), în cazul în care iBox suspectează sau are motive rezonabile să creadă și/sau în cazul în care o terță parte (inclusiv un alt Utilizator) în orice mod susține, și aduce dovezi în acest sens, că ai încălcat legislația aplicabilă sau orice prevederi ale acestor Termeni și Condiții (inclusiv orice condiții stabilite de alți Utilizatori, care au fost acceptate în mod automat, atunci când s-a aplicat pentru participare în Programe de marketing cu Advertiseri, Publisheri, Influenceri și Content Writeri).

Suspendarea Contului și, după caz, încetarea Termenilor și Condițiilor produc efecte (de drept), fără nicio intervenție a instanțelor de judecată și fără orice formalități suplimentare.

La încetarea acestor Termeni și Condiții, indiferent de motiv, Contul Utilizatorului și accesul la Platformă vor fi imediat întrerupte iar Tu vei înceta folosirea ei.

10. RĂSPUNDEREA

10.1. Răspunderea iBox. Limitarea răspunderii

iBox nu confirmă, nu aprobă și nu certifică nicio informație, fapt sau opinie furnizate pe sau prin intermediul Platformei, nici nu aprobă, nu este responsabil și nu garantează acuratețea, caracterul complet, eficacitatea, vandabilitatea, corespunderea, pentru un anumit scop, corectitudinea sau corecta distribuire a unor astfel de informații. Întreg conținutul furnizat pe sau prin intermediul Platformei este furnizat "CA ATARE". Utilizarea acestor informații de către Utilizatori este voluntară, iar recurgerea la acestea trebuie efectuată numai după o analiză independentă,a fiecărui Utilizator, cu privire la acuratețea, eficacitatea și oportunitatea respectivelor informații.

În nici un caz iBox sau oricare dintre succesorii sau cesionarii săi nu poate fi răspunzător pentru orice (a) utilizare sau imposibilitate de a utiliza Platforma sau serviciile iBox, (b) vătămare corporală, pagube materiale sau pierderi de orice natură, care rezultă din accesul Utilizatorului la și/sau utilizarea Platformei sau a serviciilor iBox, (c) accesul neautorizat la sau utilizarea neautorizată, a oricăror informații cu caracter personal și/sau informații financiare stocate în cadrul Platformei, (d) întreruperea sau încetarea transmiterii către sau dinspre Platforma, suspendarea Platformei (sau a serviciilor), discontinuitatea, lipsa de funcționare, sau lipsa accesului, (e) bug-uri, viruși, cai troieni sau altele asemenea, care pot fi transmise către sau prin intermediul Platformei sau serviciilor iBox, și niciunul dintre iBox, succesorii sau cesionarii săi, nu este responsabil pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale sau pierderea șansei sau a profitului care decurg din, sau în legătură cu acesti Termeni și Condiții, indiferent dacă iBox a fost sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

10.2. Răspunderea Utilizatorului

Respectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții este esențială pentru funcționarea Platformei.

Vei despăgubi și vei exonera iBox pentru orice pretenții, daune, pierderi de profit sau oportunități de afaceri, datorii, acțiuni, decizii, costuri și cheltuieli care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu: (i) orice acțiune sau omisiune a Ta în legătură cu utilizarea de către Tine a serviciilor iBox disponibile în cadrul Platformei; (ii) utilizarea serviciilor iBox, altfel decât este permis în mod expres prin acesti Termeni și Condiții; (iii) încălcarea prevederilor acestor Termeni și Condiții.

Astfel de costuri includ, în special, compensarea daunelor suportate de terțe părți, rambursarea cheltuielilor, valoarea tuturor onorariilor avocațiale rezonabile și, în general, toate costurile suportate ca urmare a oricărei acțiuni, proces, procedură sau pretentie împotriva iBox.

11. LEGEA

Legea română va guverna acești Termeni și Condiții și orice acțiune, proces, procedură sau pretenție care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții vor fi deduse spre judecată, exclusiv, înaintea instanțelor de judecată, cu sediul în București România.

12. INDEPENDENȚA CLAUZELOR

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este sau devine, în totalitate sau parțial, ilegală sau în contradicție cu orice reglementare, acest lucru nu va afecta valabilitatea clauzelor rămase din prezentul document.